- پنجشنبه 15 آبان 1393
دلم پیش توست - جمعه 9 آبان 1393
مرا رازیست اندر دل - جمعه 9 آبان 1393
اشتباه - جمعه 9 آبان 1393
از سایه سنگین تو من کمترم ؟ایا - جمعه 9 آبان 1393
احساس من درون غزل جا نمیشود - پنجشنبه 8 آبان 1393
نرو بمون با رفتنت دلخوشی هام رو با خودت نبر - پنجشنبه 8 آبان 1393
صفحه قبل 1 صفحه بعد